Adatkezelési tájékoztató-GDPR

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Jelen tájékoztató jogalapja az Európai Unió és a Tanács személyes adatok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679/EU rendelete (továbbiakban: GDPR), valamint a hazai 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.), amely az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szól.

 1. Adatkezelő adatai:

Név: Agri-Tender Bt.

Cím: 4071 Hortobágy, Arany János u. 10.

Adószám: 23434983-2-09

Cégjegyzékszám: 09-06-015627/6

Bejegyző bíróság: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság mint Cégbíróság

Telefonszám: 06-30/490-8070

E-mail cím: agritender.bt@gmail.com

Honlap: www.vendeghazhortobagy.hu

 1. Az adatkezelés célja, jogalapja és az érintettek köre
 1. online szobafoglaláskor a vendégek által megadott adatok gyűjtése és kezelése
 2. a vendégek szállásra történő megérkezése során megadott adatok gyűjtése és kezelése
 3. a vendégek által megadott adatokat a szálláshelyre történő megérkezéshez kapcsolattartás céljából (név, telefonszám), számlaírás céljából (név, lakcím) és a vendégkönyvbe történő adatrögzítés céljából kezeljük (név, lakcím, születési hely és idő, személyi igazolvány- vagy útlevélszám).

Az adatok gyűjtésének és kezelésének jogalapja: az 1990. évi C. törvény a helyi adókról felhatalmazása és rendelkezései szerint a települési önkormányzat által meghatározott idegenforgalmi adó (továbbiakban: IFA) fizetési kötelezettség, valamint a számla kibocsátás szabályait meghatározó általános forgalmi adóról szóló CXXVII. törvény (áfa törvény).

 1. Adatok tárolása, továbbítása, kiadása külső fél részére (intézkedések az adatok védelme érdekében)

Az online tárolt adatokat harmadik személy (külső fél) részére az adatkezelő nem továbbítja, nem adja ki. Kivételt képeznek a számla kibocsátást és IFA-bevallást ellenőrző hatósági szervek.

A papír alapú dokumentumokat (számlatömb, vendégkönyv) zárható fém pénzkazettában tároljuk.

 1. Adatok megőrzésének ideje

Az online tárolt adatokat a szállás szolgáltatás megvalósulása után 30 nappal törli az adatkezelő. A papír alapú dokumentumok (számlatömb, vendégkönyv) megőrzési idejére vonatkozóan a Számviteli törvény (2000. évi C. tv.) rendelkezései az irányadóak.

 1. Az érintettek jogai
 1. Hozzáférési jog
 2. Helyesbítéshez való jog
 3. Törléshez való jog
 4. Az adatkezelés korlátozásához való jog
 5. Adathordozáshoz való jog
 6. Tiltakozáshoz való jog
 7. Hozzájárulás visszavonásához való jog
 8. Felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog

Adatkezelési tevékenységet érintő észrevétellel a Nemzeti Adatvédelmi és Információ Szabadság Hatósághoz fordulhat.

A hatóság címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

A hatóság honlapjának címe: www.naih.hu

 1. Záró rendelkezések

Jelen adatkezelési tájékoztató a SÁRGA RÓZSA VENDÉGHÁZ, HORTOBÁGY honlapján (www.vendeghazhortobagy.hu) illetve az AGRI-TENDER Bt. székhelyén (4070 Hortobágy, Arany J. u. 10.) elérhető. A szálláshelyre érkező vendégekkel az üzemeltető az adatkezelési tájékozató tartalmát megismerteti. Vendégkönyvbe való beiratkozáskor bejegyzésük saját kezű aláírásával az adatkezelési tájékoztatót magukra nézve elfogadottnak tekintik.

 

Hortobágy, 2018. május 20.

                                                                                                                                         Üzemeltető:            

                                                                                                                                       Csőke Julianna

                                                                                                                                         üzletvezető

                                                                                                                                     AGRI-TENDER Bt.

 

AGRI-TENDER Bt. adatkezelési szabályzata letölthető "pdf" formátumban:

Agri_Tender_Szabályzat_2018_05.20.pdf (45137)